Koulun ja oppilaitoksen tilasuunnittelu ja sisustussuunnittelu

Oppimisympäristöt ovat uuden opetussuunnitelman mukaisia muunneltavia tiloja, jotka tukevat yksilökohtaista oppimista. Uudenlaisissa oppimisympäristöissä perinteiset luokat ovat vähentyneet. Opiskelu tapahtuu usein avoimissa tiloissa, joita on mahdollisuus jakaa erikokoisille ryhmille esim. tilanjakajien ja kalusteiden avulla. Tilat soveltuvat tarvittaessa myös ryhmien kesken tapahtuvaan yhteisopetukseen. Tällöin on äärimmäisen tärkeää ottaa huomioon tilan akustiikka, jotta opetus sujuu ilman häiriötekijöitä.

 

 

Opiskelu tapahtuu usein avoimissa tiloissa, joita on mahdollisuus jakaa erikokoisille ryhmille esim. tilanjakajien ja kalusteiden avulla. Tilat soveltuvat tarvittaessa myös ryhmien kesken tapahtuvaan yhteisopetukseen.

Nämä uudenlaiset oppimisympäristöt muistuttavat hieman monitilatoimistoja; on erilaisia työskentelypaikkoja erilaisille opiskelijoille. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon ryhmätyöskentely, itsenäinen oppiminen, mutta myös vapaamuotoisempi opiskelu. Opiskelu tapahtuu usein tietokoneen tai tabletin avulla, joten latauspisteiden huomioiminen on yksi tärkeä osa suunnittelua.

 

Tutustu sunnittelemiimme oppimisympäristöihin >>

No Comments

Post a Comment