Sisustussuunnittelu – Lahti

VISUAALINEN ILME – MOODBOARD

Aloitamme suunnitteluprojektin visuaalisen ilmeen määrittämisellä. Teemme visuaalisen tunnelmakartan toivotuista ja tavoitelluista tunnelmista tiloja ajatellen. Tätä visuaalisen ilmeen tunnelmakarttaa kutsutaan myös moodboardiksi. Se sisältää kuvakollaasin, jossa esitellään sisustussuunnitelmassa käytettäviä mahdollisia värejä, materiaaleja ja ydinajatuksia.

Moodboard  pidetään mielessä koko suunnitteluprosessin ajan.


TILASUUNNITTELU -MUUTOSTYÖT

Tilasuunnittelu pitää sisällään tilojen toimintojen suunnittelun ja mahdolliset tilojen käyttötarkoitusten muutokset.

Tilasuunnittelussa pohditaan käyttäjien liikkumista ja optimaalisia kulkureittejä tilojen välillä. Huoneiden luku määritetään ja myös se mitä tiloissa tapahtuu. Mahdolliset purettavat rakenteet ja muut muutostyöt määritellään tilasuunnittelun aikana.


PINTAMATERIAALISUUNNITTELU

Pintamateriaalit valitaan moodboardiin pohjautuen ja tilojen käyttö mielessä pitäen. Esimerkiksi kovan kulutuksen tiloihin valitsemme kestäviä materiaaleja ja kaikuviin tiloihin lisäämme akustoivia materiaaleja äänimaailman rauhoittamiseksi.

Pintamateriaalisuunnittelussa tehdään myös tilojen värisuunnitelu, joka toimii ohjeistuksena työmaalla. Tärkeitä arvoja materiaalien valinnassa ovat meille kestävyys, värisuunnitelman tasapainoisuus ja ekologisuus.


IRTOKALUSTESUUNNITTELU

Irtokalustesuunnittelu pitää sisällään kaikkien liikuteltavien kalusteiden ja varusteiden sijoittelun tiloihin. Myös tilojen tekstiilien ja irtovalaisimien valinnat kuuluvat palveluun.

Irtokalustesuunnittelulla voidaan myös kartoittaa tilojen muunneltavuutta ja mahdollista kasvuvaraa esimerkiksi työpisteiden lisäämistä ajatellen. Irtokalustesuunnittelu voidaan tehdä myös olemassa olevilla kalusteilla.


KIINTOKALUSTESUUNNITTELU

Kiintokalustesuunnitteluun voidaan laskea mukaan kaikki kiinteiden kalusteiden suunnittelutyöt.  Näihin sisältyvät esimerkiksi keittiösuunnittelu, kylphuoneiden kalustesuunnittelu ja saunasuunnittelu. Tämän lisäksi teemme myös paljon erikoiskalusteiden suunnittelua kuten infotiskejä, säilytysratkaisuja, tilanjakajia ja muita erikoismitoitettuja kalusteita, joita ei löydy vakiomitoitettuna valmistajilta.

Kiintokalustesuunnitteluun sisältyy kalusteiden suunnittelutyöt työkuvineen. Tarvittaessa voimme myös kilpailuttaa kalustehankinnat eri toimittajien kesken. Kiintokalusteiden suunnittelussa tärkeimpiä arvoja meille ovat käytettävyys ja pitkäikäisyys.


VALAISTUSSUUNNITTELU

Valaistussuunnittelussa valitaan tiloille paras mahdollinen valaistus, joka koostuu usein siivous- , käyttö- ja tunnelmavalaistuksesta. Valaistuksen avulla pystytään myös korostamaan tiettyjä alueita, kuten kiinnostavia rakenteita tai struktuureja.

Valaistussuunnittelussa kiinnitämme huomiota riittävään valotehoon ja valon sävyn yhtenäisyyteen. Valaistussuunnittelun lisänä toimivat siirreltävät sisustukselliset irtovalaisimet.


3D-VISUALISOINNIT , 3D-KUVAT JA VIRTUAALIMALLIT

Tarjoamme usein 3d-visualisoinnit osana suunnittelupakettia, sillä olemme huomanneet kuinka suuresti kuvat helpottavat hahmottamaan miltä tila tulee lopulta näyttämään. 3d-malliin on myös helppoa kokeilla eri materiaaliyhdistelmiä, jos asiakas on jäänyt useamman vaihtoehdon loukkuun.

Suuriin suunnittelukokonaisuuksiin pystymme myös tuottamaan virtuaalimallin, jossa asiakas pystyy tutkimaan tiloja ”kävellessään” 3d-mallin sisällä.


TYÖPIIRUSTUKSET JA ASIAKIRJAT

Sisällytämme kuhunkin palvelu osa-alueeseen aina toteuttamiseen tarvittavat työkuvat, jotta eri urakoitsijat ja tuotteiden toimittajat tietävät mitä kussakin tilassa tulee tehdä. Tämän lisäksi tuotamme myös kilpailutusdokumentteja, tilakohtaisia tuotetaulukoita ja huonekortteja.

Tarvittavia asiakirjoja voivat esimerkiksi olla:

  • Laatoituskuvat
  • Lattia-,seinä- ja alakattokaavio
  • Irtokalusteiden sijoittelukuvat
  • Kiintokalusteiden mitoituskuvat
  • Tuoteluettelot ja budjettilaskelmat
  • Huonekortit ja rakennustapaselostus